Selecteer een pagina

Dit artikel gaat over de migratie van de moderne mens en de eerste mensen die in Australië aankomen. 200.000 Jaar geleden evolueert de Homo sapiens in Afrika. Enkele tienduizenden jaren later, 125.000 – 45.000 jaar geleden, verspreid deze menssoort zich over de rest van de aarde. 60.000 – 45.000 Jaar geleden komen zij eindelijk aan in het continent dat we vandaag de dag Australië noemen.

Snelle Migratie

De Homo sapiens is het enige zoogdier dat over de hele wereld te vinden is. Sinds het evolueren van de moderne mens in Afrika heeft deze soort zich relatief snel over de hele aarde verspreid. Het toont de nieuwsgierigheid van de mens in het willen ontdekken van haar omgeving. Ook laat het zien hoe goed mensen zijn geweest in het zich aanpassen aan nieuwe gebieden. Veel onderzoekers denken dat de vaardigheid van mensen om de kust te benutten, heeft geleid tot deze snelle verspreiding. Dit was vooral het geval langs de kusten van zuidelijk Azië.

De Mens in Australië

Het feit dat Australië hele andere dier- en plantensoorten kende, bleek geen probleem voor de eerste pioniers. Sommige onderzoekers denken dat de eerste mensen 60.000 jaar geleden voet op het continent zetten. Kleine groepen waren misschien al veel eerder. Toch was er pas sprake van grootschalige migratie 45.000 jaar terug. Rond diezelfde tijd arriveerde de moderne mens in Europa.

De Moderne Mens was Niet Alleen

Hoewel de Homo sapiens de eerste menssoort was die Australië wist te bereiken, waren we geenszins alleen in Eurazië. Er was daar wel degelijk sprake van concurrentie met andere soorten. De Neanderthalers waren bijvoorbeeld al 250.000 jaar in Europa toen de Homo sapiens het gebied net ontdekte. Deze soort evolueerde vanuit een gezamenlijke voorouder: de Homo heidelbergensis. Zoals je zou verwachten van een diersoort die al zo lang in een gebied leeft, was de Neanderthaler goed aangepast aan zijn leefgebied.

In de Denisovagrot in de Russiche Altaibergen is bewijs te vinden van een andere soort: de Homo denisova. Van deze soort is slechts zijn DNA bekend. En op het eiland Flores, in Zuidoost Azië, zijn fossielen van een andere soort gevonden. Hier gaat het om de Homo floresiensis: een kleine menssoort die 18.000 jaar geleden leefde. Sommige onderzoekers geloven echter dat het ging om een groep Homo sapiens die was aangetast door een bepaalde ziekte.

De Enige Overlever

Van alle menssoorten die in het verleden bestaan hebben, bleef de Homo sapiens als enige over. De moderne mens koloniseerde de Nieuwe Wereld. Zij maakte daarbij gebruik van een landbrug tussen Rusland en Alaska genaamd Beringia. Deze landbrug was enkel beschikbaar toen het zeeniveau daalde ten gevolge van een ijstijd. Tijdens zo’n ijstijd was de mens in staat Amerika vanuit Noordoost Azië te bereiken. Over de precieze datum wordt getwist. Eerder dachten onderzoekers dat de 13.000 jaar oude stenen gereedschappen van de Cloviscultuur behoorden tot de eerste mensen in Amerika. Op dit moment zijn er oudere plekken bekend.

De Netwerkende Moderne Mens

Tot op de dag van vandaag weten we niet exact wat er met de Homo denisova en de Homo floresiensis is gebeurd. De Neanderthalers stierven ongeveer 40.000 jaar geleden uit. Hoe dit precies gebeurde, daar zijn de meningen over verdeeld. Waarschijnlijk ging deze soort deels op in de Homo sapiens. Men denkt dat het vooral de vindingrijkheid en het aanpassingsvermogen van de Homo sapiens was die ervoor zorgde dat deze mens over bleef. Die creativiteit was vooral belangrijk tijdens de klimaatverandering rond de tijd van het laatste glaciale maximum. Onderzoekers denken tevens dat hun grotere netwerken hebben geholpen. Het in staat zijn grote netwerken te bouwen was niet alleen belangrijk in tijden van schaarste, maar was ook behulpzaam bij het koloniseren van nieuwe gebieden.

Sponsor

Meer weten over hoe je subsidie aan kunt vragen voor het verduurzamen van jouw woning? Neem dan een kijkje op de website van Acarius. Nieuwsgierig naar onze andere artikelen? Houd dan ons blog in de gaten. Elke dag schrijven wij nieuwe artikelen over nieuwe onderwerpen.

Goed Gelezen?

Dan kun je de volgende vragen beantwoorden:

 • Hoeveel jaar geleden evolueerde de moderne mens in Afrika?
 • Wat is de Latijnse naam voor de moderne mens?
 • Binnen welke periode verspreid de mens zich over de rest van de wereld?
 • Wanneer bereikt de mens het Australische continent?
 • Wat heeft in grote mate bijgedragen aan de snelle verspreiding van de mens over de wereld?
 • Hoeveel jaar geleden begon de grootschalige migratie in Australië en bereikte de mens rond dezelfde tijd Europa?
 • Hoe lang was de Neanderthaler al in Europa toen de moderne mens net een kijkje kwam nemen op het continent?
 • Wat was de gemeenschappelijke voorouder van de Neanderthalers en de moderne mens?
 • In welk Russisch gebergte vinden we de Denisovamens?
 • Hoe heet de landbrug tussen Alaska en Rusland die ontstond tijdens het Laatste Glaciale Maximum?
 • Hoeveel jaar geleden stierven de Neanderthalers uit?
 • Hoeveel jaar geleden leefde de Homo Floresiensis?
 • Om welke redenen bleef de moderne mens aan het eind als enige soort over?